Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thiết Bị Toàn Cầu
Tiếng ViệtEnglish

Mũi khoan từ thép gió HSS

Mũi khoan từ thép gió HSS

 

Bảng giá Mũi khoan từ thép gió HSS - Thương hiệu Powerbor - Size 12mm - 65mm
Đường kính lỗ Thương hiệu Xuất xứ Khoan sâu 25mm Khoan sâu 50mm
12mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 266.000 Vnđ 396.000 Vnđ
13mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 266.000 Vnđ 370.000 Vnđ
14mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 266.000 Vnđ 370.000 Vnđ
15mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 266.000 Vnđ 404.000 Vnđ
16mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 287.000 Vnđ 436.000 Vnđ
17mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 298.000 Vnđ 456.000 Vnđ
18mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 308.000 Vnđ 482.000 Vnđ
19mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 315.000 Vnđ 502.000 Vnđ
20mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 344.000 Vnđ 530.000 Vnđ
21mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 365.000 Vnđ 555.000 Vnđ
22mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 380.000 Vnđ 568.000 Vnđ
23mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 394.000 Vnđ 582.000 Vnđ
24mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 410.000 Vnđ 602.000 Vnđ
25mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 424.000 Vnđ 670.000 Vnđ
26mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 438.000 Vnđ 692.000 Vnđ
27mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 452.000 Vnđ 722.000 Vnđ
28mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 466.000 Vnđ 750.000 Vnđ
29mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 480.000 Vnđ 794.000 Vnđ
30mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 495.000 Vnđ 822.000 Vnđ
31mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 568.000 Vnđ 852.000 Vnđ
32mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 608.000 Vnđ 938.000 Vnđ
33mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 634.000 Vnđ 966.000 Vnđ
34mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 715.000 Vnđ 1.032.000 Vnđ
35mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 820.000 Vnđ 1.088.000 Vnđ
36mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 872.000 Vnđ 1.124.000 Vnđ
37mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 898.000 Vnđ 1.146.000 Vnđ
38mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 912.000 Vnđ 1.168.000 Vnđ
39mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 939.000 Vnđ 1.190.000 Vnđ
40mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 978.000 Vnđ 1.255.000 Vnđ
41mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.005.000 Vnđ 1.312.000 Vnđ
42mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.057.000 Vnđ 1.355.000 Vnđ
43mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.084.000 Vnđ 1.384.000 Vnđ
44mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.150.000 Vnđ 1.442.000 Vnđ
45mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.202.000 Vnđ 1.514.000 Vnđ
46mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.269.000 Vnđ 1.557.000 Vnđ
47mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.296.000 Vnđ 1.615.000 Vnđ
48mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.335.000 Vnđ 1.425.000 Vnđ
49mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.388.000 Vnđ 1.702.000 Vnđ
50mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.415.000 Vnđ 1.732.000 Vnđ
51mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.468.000 Vnđ 1.768.000 Vnđ
52mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.574.000 Vnđ 1.774.000 Vnđ
52mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.759.000 Vnđ 1.826.000 Vnđ
54mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.798.000 Vnđ 1.905.000 Vnđ
55mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.890.000 Vnđ 1.932.000 Vnđ
56mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.932.000 Vnđ 2.011.000 Vnđ
57mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 2.024.000 Vnđ 2.091.000 Vnđ
58mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 2.063.000 Vnđ 2.156.000 Vnđ
59mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 2.156.000 Vnđ 2.224.000 Vnđ
60mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 2.196.000 Vnđ 2.289.000 Vnđ
61mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 2.288.000 Vnđ 2.382.000 Vnđ
62mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 2.328.000 Vnđ 2.422.000 Vnđ
63mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 2.420.000 Vnđ 2.542.000 Vnđ
64mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 2.460.000 Vnđ 2.580.000 Vnđ
65mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 2.554.000 Vnđ 2.686.000 Vnđ
Từ 66mm đến 110mm vui lòng gọi để được tư vấn
Giá chưa bao gồm 10% VAT

 

 

Bảng giá Mũi khoan từ thép gió HSS - Thương hiệu Powerbor - Size 12mm - 65mm
Đường kính lỗ Thương hiệu Xuất xứ Khoan sâu 25mm Khoan sâu 50mm
12mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 266.000 Vnđ 396.000 Vnđ
13mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 266.000 Vnđ 370.000 Vnđ
14mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 266.000 Vnđ 370.000 Vnđ
15mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 266.000 Vnđ 404.000 Vnđ
16mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 287.000 Vnđ 436.000 Vnđ
17mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 298.000 Vnđ 456.000 Vnđ
18mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 308.000 Vnđ 482.000 Vnđ
19mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 315.000 Vnđ 502.000 Vnđ
20mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 344.000 Vnđ 530.000 Vnđ
21mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 365.000 Vnđ 555.000 Vnđ
22mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 380.000 Vnđ 568.000 Vnđ
23mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 394.000 Vnđ 582.000 Vnđ
24mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 410.000 Vnđ 602.000 Vnđ
25mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 424.000 Vnđ 670.000 Vnđ
26mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 438.000 Vnđ 692.000 Vnđ
27mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 452.000 Vnđ 722.000 Vnđ
28mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 466.000 Vnđ 750.000 Vnđ
29mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 480.000 Vnđ 794.000 Vnđ
30mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 495.000 Vnđ 822.000 Vnđ
31mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 568.000 Vnđ 852.000 Vnđ
32mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 608.000 Vnđ 938.000 Vnđ
33mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 634.000 Vnđ 966.000 Vnđ
34mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 715.000 Vnđ 1.032.000 Vnđ
35mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 820.000 Vnđ 1.088.000 Vnđ
36mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 872.000 Vnđ 1.124.000 Vnđ
37mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 898.000 Vnđ 1.146.000 Vnđ
38mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 912.000 Vnđ 1.168.000 Vnđ
39mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 939.000 Vnđ 1.190.000 Vnđ
40mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 978.000 Vnđ 1.255.000 Vnđ
41mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.005.000 Vnđ 1.312.000 Vnđ
42mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.057.000 Vnđ 1.355.000 Vnđ
43mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.084.000 Vnđ 1.384.000 Vnđ
44mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.150.000 Vnđ 1.442.000 Vnđ
45mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.202.000 Vnđ 1.514.000 Vnđ
46mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.269.000 Vnđ 1.557.000 Vnđ
47mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.296.000 Vnđ 1.615.000 Vnđ
48mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.335.000 Vnđ 1.425.000 Vnđ
49mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.388.000 Vnđ 1.702.000 Vnđ
50mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.415.000 Vnđ 1.732.000 Vnđ
51mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.468.000 Vnđ 1.768.000 Vnđ
52mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.574.000 Vnđ 1.774.000 Vnđ
52mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.759.000 Vnđ 1.826.000 Vnđ
54mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.798.000 Vnđ 1.905.000 Vnđ
55mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.890.000 Vnđ 1.932.000 Vnđ
56mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 1.932.000 Vnđ 2.011.000 Vnđ
57mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 2.024.000 Vnđ 2.091.000 Vnđ
58mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 2.063.000 Vnđ 2.156.000 Vnđ
59mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 2.156.000 Vnđ 2.224.000 Vnđ
60mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 2.196.000 Vnđ 2.289.000 Vnđ
61mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 2.288.000 Vnđ 2.382.000 Vnđ
62mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 2.328.000 Vnđ 2.422.000 Vnđ
63mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 2.420.000 Vnđ 2.542.000 Vnđ
64mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 2.460.000 Vnđ 2.580.000 Vnđ
65mm Powerbor G&J Hall UK Anh Quốc 2.554.000 Vnđ 2.686.000 Vnđ
Từ 66mm đến 110mm vui lòng gọi để được tư vấn
Giá chưa bao gồm 10% VAT

Mũi khoan từ thép gió (HSS) hay còn gọi là mũi thép gió là dạng mũi khoan được trang bị đi kèm với máy khoan từ, có công dụng chuyên dùng để khoan hoặc khoét lỗ có kích thước đường kính giao động từ 12mm đến 110mm (đường kính lỗ khoan-khoét), trên bề mặt các vật liệu kim loại dày 25mm đến 50mm và có thể lên đến 100mm (độ dày vật liệu có thể xuyên thủng) như: Sắt - Thép - Đồng - Nhôm... với độ chính xác cao, được cung cấp bởi nhà sản xuất Powerbor G&J Hall Anh Quốc.

Ưu điểm: Khả năng khoan khoét lớn với độ chính xác cao, giá thành thấp. Sau khi sử dụng bị mòn có thể mài để tái sử dụng tiếp.


Nhược điểm: Chỉ dủng cho các loại  thép mềm, dễ bị mài mòn hoặc mẻ răng, tuổi thọ thấp, và không tái sử dụng được nếu bị phá hủy kết cấu ban đầu.

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thiết Bị Toàn Cầu
Địa chỉ: 143 Đường số 6, P. Phước Bình, Quận 9, TP.HCM
Tel: (084) 028 3728 196 (04 lines) - Fax: (084) 028 3728 1966

Email : toancau@gets.com.vn